प्रेतांचे साम्राज्य

प्रेतांचे साम्राज्य

कोणता चित्रपट पहायचा?
 
द्वारा संचालित IMDB

कसे पहावे

लोड करत आहे

श्रेय

कास्ट

भूमिकानाव
अतिरिक्त आवाजक्लिंट बिकहॅम
अतिरिक्त आवाजअँथनी गोलंदाजी
अतिरिक्त आवाजडंकन ब्रॅनन
अतिरिक्त आवाजजस्टिन ब्रिनर
अतिरिक्त आवाजबेन ब्रायंट
अतिरिक्त आवाजख्रिस बर्नेट
अतिरिक्त आवाजब्रॅडली कॅम्पबेल
अतिरिक्त आवाजक्लिफर्ड चॅपिन
अनुदानग्रेग डुलसी
आर. ब्रुस इलियट
अजून दाखवा

क्रू

भूमिकानाव
दिग्दर्शकRyôtarô Makihara
लेखकप्रकल्प Itoh
लेखकTô Enjo
लेखककोजी यामामोटो
लेखकमिदोरी गोटो
लेखकहिरोशी सेको
निर्मातानोरिको ओझाकी
निर्माताजौजी वाडा
निर्माताताकाशी योशिझावा
संगीतकारयोशिहिरो इके
अजून दाखवा

तपशील

भाषा
जपानी
स्वरूप
रंग